Naši plesni programi su edukativnog i kreativnog tipa, a temelje se na raznovrsnosti, stručnom pedagoškom radu i inovativnim praksama u području plesa i pokreta. Osnovni stilovi kojima se bavimo su suvremeni ples, moderni ples i balet. Godišnji plan rada za djecu i mlade razvijen je na temelju Nacionalnog plana i programa za osnovne i srednje škole suvremenog plesa, a u radu s odraslima oslanjamo se na rekreativan pristup plesu i pokretu, pazeći na individualne potrebe i mogućnosti. Program je prilagođen uzrastu i razini plesnog iskustva, a posebnu pažnju pridajemo poticanju individualnosti i osobnog razvitka u svakoj životnoj dobi.

Ivona-Medic-Nikolic-Soul-Flow

KIDZ XS | 3-5 GODINA

Već u dobi od 3 godine učimo gledati, stvarati i interpretirati pokret kroz igru i ples. Najmlađa, XS grupa, naša je plesna igraonica gdje kroz sate baleta i kreativnog pokreta po prvi puta učimo osnovne plesne jezike, istražujemo naše tijelo i gradimo disciplinu potrebnu za osobni razvoj u socijalnoj grupi. Glazba i ples uključuju mozak na poseban način – djeca uče nove stvari, poput zvukova, riječi i uzoraka, istražuju i uče kontrolirati pokrete tijela. Takve aktivnosti su izvrsne za razvoj i stimuliraju veze u rastućem mozgu. Okupljanje djece uz pjesme, rime i pokret omogućuje im da otkriju kako komunicirati, povezati se s drugima i izraziti svoje emocije. Glazba i ples pomažu im u poticanju fizičkih vještina poput koordinacije, ravnoteže, pravilnog držanja, ali su i dobra aerobna tjelovježba povezana sa smanjenjem stresa, tjelesnom kondicijom i ukupnim dobrim zdravljem. Kroz ovaj program potičemo dječju maštu i kreativno izražavanje te im pružamo siguran prostor za igru i istraživanje.

PLESNI STILOVI:
balet, improvizacija, kreativan ples

 

Ivona-Medic-Nikolic-Soul-Flow
Ivona-Medic-Nikolic-Soul-Flow

KIDZ XS | 3-5 GOD

Već u dobi od 3 godine učimo gledati, stvarati i interpretirati pokret kroz igru i ples. Najmlađa, XS grupa, naša je plesna igraonica gdje kroz sate baleta i kreativnog pokreta po prvi puta učimo osnovne plesne jezike, istražujemo naše tijelo i gradimo disciplinu potrebnu za osobni razvoj u socijalnoj grupi. Glazba i ples uključuju mozak na poseban način – djeca uče nove stvari, poput zvukova, riječi i uzoraka, istražuju i uče kontrolirati pokrete tijela. Takve aktivnosti su izvrsne za razvoj i stimuliraju veze u rastućem mozgu. Okupljanje djece uz pjesme, rime i pokret omogućuje im da otkriju kako komunicirati, povezati se s drugima i izraziti svoje emocije. Glazba i ples pomažu im u poticanju fizičkih vještina poput koordinacije, ravnoteže, pravilnog držanja, ali su i dobra aerobna tjelovježba povezana sa smanjenjem stresa, tjelesnom kondicijom i ukupnim dobrim zdravljem. Kroz ovaj program potičemo dječju maštu i kreativno izražavanje te im pružamo siguran prostor za igru i istraživanje.

PLESNI STILOVI:
balet, improvizacija, kreativan ples

 

Ivona-Medic-Nikolic-Soul-Flow

KIDZ S | 6-7 GOD

Grupa S tranzicijska je grupa u kojoj pripremamo djecu za prelazak u starije grupe te istražujemo prve znakove individualnih preferencija u plesnim stilovima. Sati su koncipirani kao plesno igralište gdje kroz sate baleta i kreativnog pokreta upoznajemo osnovne plesne jezike, istražujemo tijelo i gradimo disciplinu potrebnu za osobni razvoj u socijalnoj grupi. Poseban naglasak stavljamo na poticanje fizičkih vještina poput koordinacije, ravnoteže, pravilnog držanja te socijalnih vještina poput zdrave komunikacije u timu, izražavanja emocija i povezivanja s drugima. U tranzicijskoj grupi sati se produžuju sa 45 na 60 minuta te se smanjuje broj različitih aktivnosti kroz jedan sat kako bi potaknuli sposobnost zadržavanja pažnje i praćenja radne dinamike, što je vrlo dobra priprema za djecu koja u ovoj dobi kreću u školu. Kroz ovaj program potičemo dječju maštu i kreativno izražavanje te im pružamo siguran prostor za igru i istraživanje. 

PLESNI STILOVI:
balet, improvizacija, kreativan ples

KIDZ M | 8-10 GOD

Ova grupa osmišljena je kao kreativno igralište kojim dominiraju različiti plesni jezici. Improvizacija, kreativnost i sloboda izražavanja temeljna su načela rada ove grupe koja diktiraju dinamiku svakog sata. Kroz tehničke vježbe, koreografiju i plesnu improvizaciju usvajamo osnove baleta, modernog i suvremenog plesa, ali i njegujemo individualne vještine, znanja i interese djeteta. Sati započinju vođenim zagrijavanjem unutar kojeg jačamo, mobiliziramo i istežemo čitavo tijelo te ga pripremamo za rad na tehničkim elementima. Ovisno o konceptu sata, slijedi rad na baletnim vježbama na štapu ili suvremenim plesnim elementima kroz prostor te rad na koreografskom materijalu. Periodično, posvećujemo se plesnoj improvizaciji, radu na solo, duo i trio materijalima, kreativnom radu u paru te učenju akrobatskih elemenata. Svaki sat završavamo istezanjem, vježbama relaksacije te pozitivnim afirmacijama kroz koje njegujemo pozitivan stav prema vlastitom tijelu i biću.

PLESNI STILOVI:
balet, improvizacija, suvremeni ples, moderni ples

Ivona-Medic-Nikolic-Soul-Flow
Ivona-Medic-Nikolic-Soul-Flow

PLES ZA ODRASLE

Naš plesni program za odrasle namijenjen je svima onima koji žele usmjeriti svoju umjetničku narav i ljubav prema pokretu u nešto sasvim novo i oslobađajuće, pritom snažeći tijelo kroz intuitivan i ekspresivan pokret. Ovaj program idealan je za potpune početnike i one s iskustvom u drugim vrstama tjelesnog treninga, a cilj svakog sata je osjećati se ispunjeno i zadovoljno u svome tijelu. Program za odrasle sastoji se od dvije razdvojene plesne tehnike – suvremeni ples i balet, a moguće je sudjelovati u svim ili pojedinim satima na tjednoj i mjesečnoj bazi. 

PLESNI STILOVI:
balet, suvremeni ples

Priključi se

Naše dvorane možete pronaći na adresama:

  • PULA | Ulica Ljudevita Gaja 3 (DC Karlo Rojc), 1.kat
  • VODNJAN | Trgovačka ulica 20

Kontakt:

GDPR